I love moiré

technique: polishede optical plate glass / glued | dimensions: 500 x 150 x 150 mm | year: 2011

Moiré patterns are usually undesired artifact of images produced by various digital imaging and computer graphics or undesired local changes in brightness, especially in TV technology, predominantly caused by voltage faults and network jamming. Normally, moiré is regarded as a disruptive effect caused by overlaying two 2-D planes. The effect occurs when a regular pattern of camera sensor array of pixels or screen pixels interfere with any regular pattern on the display surface, e.g., with fabric texture. Overlay of two regular patterns, which are similar, but not perfectly aligned, produces a set of moiré effect patterns. I LOVE MOIRÉ Project is a deliberate effort of using the defect to produce the fourth dimension by multiplying the principle. In this case, the glass material is indispensable for achieving infinite multiplication. The defect actually becomes the backbone for achieving the positive image of an illusory infinite path by means of Moiré vzory sú prevažne nežiadúce artefakty zo snímok vyrobených rôznymi digitálnymi zobrazovaniami počítačovej grafickej techniky alebo nežiadúce miestne zmeny svetlosti najmä v televíznej technike, prevažne vyvolané poruchami napätia a rušením v sieti. Moiré v bežnom svete je považovaný za rušivý efekt, ktorý vzniká spojením dvoch 2D plôch. Efekt vzniká vtedy, keď pravidelný obrazec poľa buniek snímača fotoaparátu alebo zobrazovacích bodov obrazovky alebo displeja interferuje s nejakým pravidelným vzorom na ploche zobrazenia, napríklad so štruktúrou tkaniny. Prekrývanie dvoch pravidelných obrazcov, ktoré sú si podobné, ale nie sú dokonale vyrovnané, čo vedie ku vzniku sady vzorov efektu moiré. Projekt I LOVE MOIRÉ je zámernou snahou využitia danej chyby k dosiahnutiu štvrtej vektorovej dimenzie násobením daného princípu. V tomto prípade je sklo neodmysliteľným materiálom na dosiahnutie nekonečného množenia. Chyba sa v tomto prípade stáva nosným prvkom na dosiahnutie pozitívneho zobrazenia iluzívnej nekonečnej cesty tým, že zo základných dvoch 2D plôch, ich násobením stáva 3D objekt tak, aby trojrozmerný objekt otáčaním prešiel do svojho zrkadlového obrazu, kde môžeme pod určitým uhlom vidieť štvrtý rozmer. foto: Jakub Hauskrecht

Share Share

Sculptures

DAVID
view
Resonance of Space
view
KINETIC STACK
view
...
view
OCEAN
view
EYE
view
Asot Haas / X in the Villa X / 2019
view
2 %
view
Simulation of water
view
Pulsation
view
Pixel parasite
view
Aqua
view
Cyber-loop 2
view
Site specific for Gallery Nedbalka - Bratislava, Slovakia
view
Water clock for Koscom
view
Ice explosion wall
view
Headwater level
view
All for one one for all
view
Cyber-loop
view
Rio
view
Explosion white line
view
I love moiré
view
ILM
view
X
view
Knop
view
Multiply
view
Crash visual g
view
Crash visual w
view
Ohryzok
view
Pulsation galaxy
view
O
view
...
view
Cube
view
O in O
view
O in O
view
O in O
view
O in O
view
Explosion
view
...
view
W-r-b-p
view
Menger
view
Virus
view
Red vs white
view
?
view
!
view
Hour
view
Triple north
view
Crash pixel
view