Design for AeroMobil

Inšpiráciou pre realizáciu nového vizualu a samotného charakteru aeromobilu mi bola aerodynamika/ pohyb vzduchu v priestore a jeho interakcia s objektom/ a následne snaha zhmotniť tento vizuál pohybu. Samotný princíp vychádza z princípu moiré. Ide o 3D simuláciu pohybu a dynamiky na 2D ploche/ vrstvenie fólií s grafikou umožňujú divákovi vnímať hĺbku i pohyb štruktúr v nezávislosti pohybu samotného aeromobilu. Vzniká tak nový princíp simulácii štruktúr. Moiré grafika má snahu istým spôsobom nadväzovať na dané línie, či krivky aeromobilu a zároveň sa správať spontánne, čo v podstate nadväzuje na samotný princíp aerodynamiky...

Share Share

Projects

Awards for ART FILM FEST KOSICE
view
Design for AeroMobil
view
PLATINUM VISA for TATRA BANKA
view
Stage & Animation for The Tatra Banka Foundation Award for Art 2016
view