INSTABILITY OF GEOMETRY - Považská galéria umenia v Žiline - SK

technique: | dimensions: | year: 2012

Diela a realizácie Ašota Haasa je síce možné formálne zadeľovať do kategórií sklenenej plastiky, op artu či konštruktivistického umenia, avšak každé jeho dielo z týchto kategórií v sebe nesie určitú pridanú hodnotu navyše, ktorá ho činí v rámci nich osobitým. Popri zjavných znakoch geometrie a konštruktivizmu s náležiacich racionálnym výtvarným jazykom sú totiž dôkazom uchopenia prakticky neuchopiteľného – zhmotnenia princípov existencie a fungovania fyzikálnych zákonov, v našej prítomnosti trvalo prítomných, no bežne neviditeľných. Autorovo ovládnutie a následné používanie postupov, ktoré majú pôvod vo sfére matematiky a fyziky, fragmentuje naše optické vnemy tak, aby sme ich prítomnosť vnímali cez efekty nestálosti, vibrácie, či ilúzie pohybu v inak statických objektoch, maľbách alebo plastikách. A práve narábanie s iluzórnosťou (miestami až vyvolávaním optických manipulácií) nás nenecháva vnímať iba ich „high-tech“ chladné estetické parametre. Autor rozohráva hru s našim (inak triezvym) vnímaním reality a zámerne rozširuje jej hranice, čo spôsobuje, že realizácie, inak prísnych geometrických a technických parametrov, vnímame ako nestatické, efemérne, alebo dokonca živé – pulzujúce. V dielach Ašota Haasa sa stretávajú prvky a postupy náležiace do sfér dizajnu, sochárstva a sklárskeho výtvarníctva. Príčina je skrytá v autorovej trajektórii štúdií, počas ktorej pôsobil vo viacerých ateliéroch. I to sa výrazne podpisuje pod viac vrstevnatosť obsahu a koncepcií jeho diel Mira Sikorová-Putišová http://www.pgu.sk/archive/2012/haas.htm

Share Share

Exhibitions

INSIGHT
view
RESONANCE OF LIGHT
view
GEOCODE
view
KUNSTHALLE KOSICE
view
INSIDE
view
resonance of sound / DSC Gallery
view
Explosion/ Kasárne/Kulturpark, Galéria Alfa
view
Lit up ! - Dvorak Sec Contemporary - Praha - CZECH REPUBLIC
view
Ašot Haas - Zoya Gallery - Bratislava - SK
view
Layout - Light out - River Gallery - SK
view
Resonance of Sound
view
White Night / 2014 / KOSICE
view
INSTABILITY OF GEOMETRY - Považská galéria umenia v Žiline - SK
view
PLUS/MINUS - Gallery + - 0,0 - Žilina - SK
view